مقالات و دانلودها
Skip Navigation Links.
اهداف کدپستی

اهداف کدپستی

عمده‌ترين دليل طراحي يك سيستم كدينگ پستي كه مبتني بر منطق جغرافيايي باشد ، افزايش ضريب دقت در انجام عمليات پستي و كاهش زمان سير مرسولات بوده است . در حقيقت مهمترين اهدافي كه ادارات پست دنيا از بكارگيري كدينگ پستي انتظار دارند شامل :

- ايجاد تقسيم بنديهاي جغرافيايي در محدوده تحت پوشش فعاليت توزيع ادارات پست بمنظور طراحي و شكل دهي فنداسيون پستي در واحدهاي برنامه ريزي و واحدهاي عملياتي قبول ، تجزيه و توزيع

- استاندارد سازي عمليات پستي براي اطمينان از كيفيت خدمات پستي

- ايجاد زمينه و بستر مناسب براي بكارگيري تجهيزات مكانيزه در انجام فرآيندهاي عملياتي پست

- تسهيل در اجراي عمليات پستي

- افزايش دقت در انجام عمليات پستي يك مرسوله و كاهش مدت زمان سير آن .

ادارات پست دنيا كه غالباً توسط دولتهاي مربوطه مديريت ميشوند براي حفظ سهم ترافيكي خود در فضاي رقابتي حاكم ، نيازمند بكارگيري ابزاري براي تامين رضايت مشتريان و افزايش كيفيت خدمات ارائه شده توسط اين ادارات بودند و بررسيهاي جامعي كه در اين ارتباط صورت پذيرفت در ابتدا منجر به تمايل اين ادارات براي استفاده از يك سيستم كدينگ پستي گرديد . پس از گذشت زماني كوتاه ادارات پست دريافتند كه استفاده از سيستم كدينگ پستي كارآمد ضرورتي اجتناب ناپذير ميباشد و مزاياي پياده سازي و بكارگيري اين سيستم با سرعتي زياد ادارات عملياتي را نسبت به بكارگيري سيستم كدينگ پستي توجيه نمود .


كاربرد كد پستي :

با نگاهي اجمالي به كدهاي پستي مورد استفاده توسط ادارات پست دنيا درمييابيم كه ساختار هر كد از ويژگيهاي خاصي در طراحي برخوردار ميباشد . اگرچه تمامي ادارات پست از بكارگيري سيستمهاي كدينگ پستي اهدافي تقريباً مشابه را انتظار دارند ، ليكن بعضاً در انجام طراحي سيستم كدينگ سعي نموده‌اند نيازهاي بيشتري را بواسطه بكارگيري اين سيستم كدينگ رفع نمايند . اين نيازها ميتوانند درون سازماني و يا برون سازماني باشند اما در نهايت با منطق تقسيمات جغرافيايي رابطه دارند .

بعبارت ديگر سيستمهاي كدينگ پستي تنها و تنها براي كاربرد در عمليات پستي طراحي ميگردند و اهدافي كه ادارات پست دنيا از بكارگيري اين سيستم انتظار دارندغالباً با يكديگر شباهت دارند . اما بدليل وجود قابليت انعطاف پذيري در سيستمهاي كدينگ و به شرط آنكه بر كاربردهاي اين سيستم در عمليات پستي تاثير منفي نداشته باشد ، ميتوان در طراحي اوليه و يا مهندسي مجدد ساختار سيستم ، كاربردهاي ويژه‌اي را براي سيستمهاي كدينگ پستي تعيين نمود .

سيستمهاي كدينگ پستي براي بهبود عمليات اجرايي كه بر روي يك مرسوله صورت ميپذيرد ، دستيابي به اهداف زير را دنبال ميكنند :

- با استفاده از كدپستي درج شده بر روي مرسولات ، سرعت مراحل تجزيه بعد از قبول ، بارآوري و رهسپاري ، تجزيه قبل از توزيع و در نهايت توزيع بطور چشمگيري افزايش يافته و دقت ماموران پستي از كيفيت مطلوب و سطحي مناسب برخوردار ميگردد .

- با توجه به منطق جغرافيايي حاكم بر سيستمهاي كدينگ پستي ، تعريف عمليات پستي اعم از سرويسهاي داير و سرويسهاي نوين با دقت نظر و جامعيت مطلوبي صورت ميپذيرد و تصميمات عملياتي از ضريب اطمينان مناسبي برخوردار خواهند گرديد .

- يكي از مناسبترين گزينه‌ها براي افزايش سرعت و بالا بردن ميزان دقت در انجام عمليات پستي ، استفاده از ماشين‌آلات مخصوصي ميباشد كه براي اين منظور طراحي و ساخته شده‌اند . دستگاههاي مكانيزه تجزيه براي جداسازي حجم قابل توجهي از مرسولات طي مدت زماني اندك ساخته‌شده‌اند و با برنامه‌ريزي و بكارگيري اين دستگاهها در مراحل تجزيه بعد از قبول ، بارآوري و رهسپاري ، تجزيه قبل از توزيع و توزيع ، مدت زمان سير مرسولات بنحوي چشمگير كاهش خواهد يافت و عمليات پستي در اين مراحل با دقت فوق‌العاده‌اي اجرا ميگردند .

- منطق تقسيمات جغرافيايي ـ پستي ، كه در تمامي سيستمهاي كدينگ پستي پايه اصلي طراحي و پياده‌سازي ميباشد ، امكان دسته‌بنديهاي آماري در محدوده‌هاي مشخص پستي را فراهم مي‌آورد . با استفاده از اطلاعات آماري قابل استخراج در محدوده‌هاي مشخص پستي ، امكان برنامه‌ريزي ، طراحي ، اجرا و بسياري موارد ديگر در سطح محدوده عملياتي يك اداره پست ( تمامي سطح كشور متبوع آن اداره پست ) براي آن اداره پست و ساير سازمانها و شركتها اعم از دولتي ( حكـومتي ) و خصـوصـي فراهم ميگردد . بعبارت ديگر اين سيستم پشتيباني تصميم DSS ( Decision Support System ) با افزايش ضريب درستي تصميمات ، موجب جلوگيري از انحراف در برنامه‌ريزي ، طراحي ، اجرا و ... ميگردد . اين سيستم مزاياي فراواني نظير جلوگيري از اتلاف منابع ، اطمينان از حصول نتايج مورد انتظار و ... را براي استفاده كنندگان به ارمغان مي‌آورد .

- با توجه به منطق و قابليتهاي سيستمهاي كدينگ پستي و با جمع‌آوري اطلاعات مورد نياز در هر محدوده كدپستي و استفاده از سيستمهاي اطلاعاتي مبتني بر كامپيوتر CBIS ( Computer-Based Information System ) ، ميتوان سيستمهاي كارآمدي را براي مديريت كلان و خرد در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي و ... طراحي نمود و با پردازش داده‌ها ( Data Processing ) ، نتايج استخراج شده را مورد استفاده قرارداد . از جمله ايـن سيستمهـا ميتـوان به سيستمهاي خبره ES ( Expert Systems ) ، سيستمهـاي اطلاعات مديريت عالي EIS ( Exective Information Systems ) و سيستمهـاي اطلاعـات مديـريـت MIS ( Management Information Systems ) اشاره نمود كه در علم مديريت نوين ، براي هريك از اين سيستمها كاربردهاي گسترده‌اي تعيين گرديده‌است .

- با انتقال و استقرار اطلاعات جمع‌آوري شده بر اساس محدوده‌هاي مشخص پستي در سيستمهايي نظير سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي GIS ( Geographical Information Systems ) و سيـستمهـاي رديابي مـوقعيتGPS ( Global Position Satellites ) ميتوان برنامه ريزي‌هاي ملي را با گستردگي و ويژگيهاي منطقه‌اي بمورد اجرا گذارد .
کلمات کلیدی: اهداف کدپستی ، ارسال اس ام اس تبلیغاتی ، اس ام اس انبوه ، ارسال اس ام اس انبوه ، اس ام اس حجمی ، ارسال اس ام اس حجمی ، نرم افزار ارسال اس ام اس گروهی ،نرم افزار اس ام اس ، نمایندگی ارسال اس ام اس گروهی ، پنل ارسال اس ام اس حجمی ، پنل اس ام اس ، اعطلای نمایندگی اس ام اس ، ارسال اس ام اس مخابراتی ، ارسال پیامک تبلیغاتی ، پیامک انبوه ، ارسال پیامک انبوه ، ارسال پیامک ، پیامک حجمی ، ارسال پیامک حجمی ، ارسال SMS ، ارسال SMS گروهی


اشتراک و ارسال مطلب به:

نظرتان در مورد اطلاعات این صفحه چیست؟ 

مقالات و دانلودها , 9.4 out of 10 based on 610 ratings
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کانون خدمات پیام کوتاه ایرانیان می باشد