مقالات و دانلودها
Skip Navigation Links.
مزایا و قابلیت ها

کدپستی و استفاده از قابلیتهای آن :

محیطهای پیرامونی و درونی یک شبکه پستی ، نقش بسزایی در حصول قابلیتهای یک سیستم کدینگ پستی را دارند و سیستمهای کدینگ پستی برای آنکه در تعـامل با عوامل درونی و بیرونی قادر باشند قابلیتهای خود را به سیستم منتقل نمایند ، نیازمند مدیریتی توانمند میباشند . چگونگی مدیریت بر یک سیستم کدینگ پستی ، نقش موثری در ظهور قابلیتهای آن سیستم دارد . منظور مديريت سيستم كدپستي ، مجموعه عواملي ميباشد كه در شبكه پستي هدايت و راهبرد اين سيستم را عهده دار ميباشند .

با فرض آنکه سیستم کدینگ پستی در شرایطی مطلوب از نظر مدیریت قرار داشته باشد ، بکارگیری هدفمند سیستم کدینگ پستی جامع و موثر ، مزایای بیشماری را برای ادرات پست بدنبال خواهد داشت . فرصتهای آشکاری شکل خواهند گرفت و فرصتهای پنهان را هم باید شناخت و زمینه را برای شکل گیری آنها فراهم نمود . تشکیل یک تیم تحقیق و توسعه ( R&D ) برای این منظور مناسب بوده و نتایج مفیدی را بهمراه خواهد داشت . برای وضوح هرچه بیشتر قابلیتهای یک سیستم کدینگ پستی ، در قالب دسته بندی درون سازمانی و برون سازمانی قابل توجه خواهند بود .

مزایا و قابلیتهای کدپستی در محیط درون سازمانی :

با بکارگیری صحیح یک سیستم کدینگ پستی مزایای زیادی قابل حصول میباشد و هرچه تجربه و دانش کارکنان در استفاده از سیستمهای کدپستی افزایش یابد ، مزایای بیشتری را نیز میتوان از آن متصور گردید . در اینجا به برخی از قابلیتهای درون سازمانی سیستمهای کدینگ پستی اشاره میگردد .

ـ ایجاد تحول و بهینه سازی در روشهای عملیاتی

ـ ایجاد شتاب در افزایش نرخ رشد سازمان پستی

ـ افزایش سرعت سیر مرسولات

ـ کاهش خطای عملیات پستی در مراحل مختلف

ـ ارتقاء سطح کیفیت خدمات پستی

ـ فراهم گردیدن امکان جذب ترافیکهای جدید

ـ کنترل دقیق منابع با اندازه گیری میزان بازده منابع مصرف شده در محدوده های مشخص پستی

ـ کسب درآمد با استخراج و فروش اطلاعات آماری به سازمانهای متقاضی در دسته بندیهای جغرافیایی ـ پستی

ـ کاهش هزینه ها با استفاده از بهبود روشهای عملیاتی

ـ افزایش درآمد با رشد حجم مرسولات پستی

ـ تولید درآمد با جمع آوری و تهیه اطلاعات آماری و تفصیلی برای سیستمهای کلان و خرد مدیریتی

ـ تولید نقشه محدوده های پستی برای استفاده در عملیات پستی

مزایا و قابلیتهای کدپستی در تعاملات برون سازمانی :

کیفیت طراحی انجام شده در یک سیستم کدپستی ، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است . با طراحی مناسب این سیستم میتوان بخش عمده ای از قابلیتهای مورد انتظار از این سیستم را در مرحله طراحی اولیه شناسایی و تعیین نمود . با طراحی و پیاده سازی صحیح ، دقیق و یکپارچه سیستم کدینگ پستی میتوان نوعی از تعاملات برون سازمانی را در برنامه توسعه و رشد شبکه پستی قرارداد . وجود تقسیم بندیهای جغرافیایی ـ پستی در سراسر محدوده فعالیت شبکه این امکان را فراهم میسازد تا زمینه ارائه اطلاعات کدپستی به سازمانهای محیط بیرونی شبکه فراهم گردد و بدین شکل بحث جدیدی از درآمد در شبکه پستی مطرح خواهد گردید .

طراحی مناسب سیستم و پیش بینی قابلیت انعطاف پذیری در آن میتواند امکان مواجه گردیدن با فرصتهای بسیاری را برای شبکه پستی فراهم نماید . استفاده مستمر از فرصتها و برنامه ریزی مناسب موجب کاربرد روز افزون کدپستی خواهد شد . با افزایش سطح تعاملات کدپستی با محیط ارگانیک بیرونی و استفاده اعضای این محیط از کدهای پستی ، بستر مناسبی برای شبکه پستي فراهم خواهد گردید . در این حالت میتوان کد پستی را به زبانی مشترک برای تمامی سازمانها تشبیه نمود که میتوانند از آن در ارتباطشان با یکدیگر استفاده نمایند و مفاهیم مورد انتظار را با سرعت و دقت زیادی به یکدیگر منتقل نمایند .

سیستم کدینگ پستی در کشور ایران :

انجام مطالعات و تحقیقات برای طراحی کدپستی ایران از سال 1349 شمسي آغاز گردید و از سال 1362 عملیات پیاده سازی این سیستم شروع شد و این مـرحله طی مدت 17 سال به اتمام رسید .

کد پستی کشور ایران که با دقت نظر خاصی طراحی گردیده است ، علاوه بر رفع نیازهای درونی و کاربرد موثر در عملیات پستی ، تعاملات وسیع و گسترده ای با دیگر سازمانها را موجب شده و سطح این تعاملات از روند رشد مناسبی برخوردار میباشد . سیستم کدپستی کشور ایران با دارا بودن قابلیت ارائه داده ها و اطلاعات بعنوان خروجیهای سیستم و مشارکت در بستر سیستمهای اطلاعات مکانیزه CBIS از جایگاه ویژه ای در محیط ارگانیک کشور برخوردار است . در حال حاضر این سیستم توانایی مشارکت در کلیه سیستمهای اطلاعاتی را دارا میباشد و امکان تولید داده ها و اطلاعات برای استفاده در سیستمهای اطلاعاتی یکی از نقاط قوت سیستم کدپستی ایران محسوب میگردد .

حجم مرسولاتی که بواسطه استفاده از سیستم کدپستی به شبکه پستی ایران وارد میشوند قابل توجه بوده و علاوه برآن ، میزان درآمد کسب شده طی سالهای بعد از پیاده سازی سیستم نشاندهنده چشم اندازی موفق برای این سیستم میباشد .

تاثیرگذاری این سیستم در طراحی ، راه اندازی و اجرای سرویسهای جدید ، یکی دیگر از دستاوردهای این سیستم است و موجب افزایش حجم ترافیک در شبکه پستی گردیده است .

اقدامات مناسبی نیز در خصوص مشارکت کد پستی بعنوان یکی از لایه های اصلی اطلاعات در سیستمهای GIS صورت پذیرفته و این توانایی در کدپستی ایران مشهود میباشد .

یکی دیگر از موفقیتهای سیستم کدپستی ایران ، ایجاد شرایط و امکان اجرا و مشارکت در طرحهای گسترده ملی در نقاط شهری و روستایی کشور میباشد . وجود تقسیم بندی جغرافیایی ـ پستی موجب گردیده است تا امکان برنامه ریزی دقیق برای عملیات اجرایی وسیع در سطح کشور فراهم گردد و بدلیل وجود روشها و شیوه های عملیاتی منطبق بر این تقسیم بندیها ، شبکه پستی ایران توانسته است در سالهای گذشته فعالیت مناسبی در اجرای اینگونه طرحها داشته باشد .

شاید مهمترین دستاورد سیستم کدپستی ایران و اصلی ترین نتیجه کسب شده از این سیستم ، تشکیل بانک اطلاعات مكانها و ساختمانهاي كشور با محوریت کدهای پستی باشد که در تمامی نتایج کسب شده ، عاملی تاثیرگذار در موفقیت و دستیابی به اهداف مورد انتظار محسوب میگردد .

برخی اهداف بلند مدت این سیستم عبارتند از : نگهداری ، پشتیبانی و توسعه بانک اطلاعات کدپستی ، حفظ و افزایش دستاوردهای سیستم ، حضور موثر و فعال در فضای الکترونیکی کشور ایران ، استفاده هرچه بیشتر از ظرفیتهای این سیستم ، افزایش سطح تعاملات با دیگر سازمانها و ... و نهایت تمامی اهدافی که بتوانند در آینده شبکه پستی کشور ایران تاثیرگذار باشند ، در زمره هدفهای این سیستم قرار میگیرند .
کلمات کلیدی: مزایا و قابلیت ها ، ارسال اس ام اس تبلیغاتی ، اس ام اس انبوه ، ارسال اس ام اس انبوه ، اس ام اس حجمی ، ارسال اس ام اس حجمی ، نرم افزار ارسال اس ام اس گروهی ،نرم افزار اس ام اس ، نمایندگی ارسال اس ام اس گروهی ، پنل ارسال اس ام اس حجمی ، پنل اس ام اس ، اعطلای نمایندگی اس ام اس ، ارسال اس ام اس مخابراتی ، ارسال پیامک تبلیغاتی ، پیامک انبوه ، ارسال پیامک انبوه ، ارسال پیامک ، پیامک حجمی ، ارسال پیامک حجمی ، ارسال SMS ، ارسال SMS گروهی


اشتراک و ارسال مطلب به:

نظرتان در مورد اطلاعات این صفحه چیست؟ 

مقالات و دانلودها , 9.4 out of 10 based on 610 ratings
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کانون خدمات پیام کوتاه ایرانیان می باشد