انواع پنل ارسال پیامک
Skip Navigation Links.
مقایسه پنل ها

 سامانه ارسال پیامک رایگان


پنل اس ام اس رایگان

امکانات این سامانه عبارتند از :

۱- ارسال به تک شماره

۲- ارسال به گروه شماره

۳- ارسال اس ام اس تکی زمان بندی شده در تاریخ و ساعت مشخص

۴- ارسال اس ام اس گروهی زمان بندی شده در تاریخ و ساعت مشخص

۵- محاسبه هزینه ارسال قبل از ارسال نهایی

۶- وارد کردن اطلاعات در دفترچه تلفن از فایل متنی TXT و فایل ECXEL

۷- تهیه گزارش از اطلاغات دفترچه تلفن در قالب فایل اکسل

۸- ارسال اس ام اس به صورت منطقه ای بر اساس کد پستی به کل کشور

۹- ارسال اس ام اس به شهر و استان خاص در کل کشور

۱۰- گزارش اس ام اس های ارسالی

۱۱- خروجی اکسل از اس ام اس های ارسالی

۱۲- حذف شماره های تکراری در زمان ثبت در دفترچه تلفن

۱۳- ارسال اس ام اس به صورت FLASH

۱۴- بانک شماره موبایل کل کشور به صورت رایگان

۱۵- راهنمای جامع سامانه

۱۶- بازگشت اعتبار اس ام اس های ارسالی نا موفق

۱۷- پشتیبانی ۲۴ ساعته تلفنی

۱۸- مشاهده کامل لیست تراکنش های ارسالی

۱۹- امکان خریدآنلاین جهت شارژ اعتباراین پنل رایگان می باشد جهت فعال سازی اقدام بفرمائید


 سامانه ارسال پیامک پایه
امکانات این سامانه عبارتند از :

۱- ارسال به تک شماره

۲- ارسال به گروه شماره

۳- ارسال اس ام اس تکی زمان بندی شده در تاریخ و ساعت مشخص

۴- ارسال اس ام اس گروهی زمان بندی شده در تاریخ و ساعت مشخص

۵- محاسبه هزینه ارسال قبل از ارسال نهایی

۶- وارد کردن اطلاعات در دفترچه تلفن از فایل متنی TXT و فایل ECXEL

۷- تهیه گزارش از اطلاغات دفترچه تلفن در قالب فایل اکسل

۸- ارسال اس ام اس به صورت منطقه ای بر اساس کد پستی به کل کشور

۹- ارسال اس ام اس به شهر و استان خاص در کل کشور

۱۰- گزارش اس ام اس های ارسالی

۱۱- خروجی اکسل از اس ام اس های ارسالی

۱۲- حذف شماره های تکراری در زمان ثبت در دفترچه تلفن

۱۳- ارسال اس ام اس به صورت FLASH

۱۴- بانک شماره موبایل کل کشور به صورت رایگان

۱۵- راهنمای جامع سامانه

۱۶- بازگشت اعتبار اس ام اس های ارسالی نا موفق

۱۷- پشتیبانی ۲۴ ساعته تلفنی

۱۸- مشاهده کامل لیست تراکنش های ارسالی

۱۹- امکان خریدآنلاین جهت شارژ اعتبار

۲۰- منشی ساده – پیام رسان خودکار جهت پاسخ

۲۱- مشاهده جزئیات تراکنش های ارسال گروهی

۲۲- مشاهده جزئیات تراکنش های ارسال به شهر و استان

۲۳- ارسال اس ام اس بر اساس کد پستی و زمان دار دوره ای

۲۴- جستجوی پیشرفته در آرشیو اس ام اس های ارسالی

۲۵- گزارش اس ام اس های ارسالی در قالب فایل اکسل

۲۶- گزارش گیامک های دریافتی در قالب فایل اکسل

۲۷- مدیریت الگوی متن اس ام اس

۲۸- ارسال اس ام اس به صورت پیشرفته و بازه ای از گروه شماره

۲۹- ارسال اس ام اس تکی به صورت دوره ای در بازه های زمانی مشخص

۳۰- ارسال اس ام اس گروهی به صورت دوره ای در بازه های زمانی مشخص

۳۱- ارسال اس ام اس به صورت ترکیبی از کد پستی و پیش شمارهقیمت محصول فوق پانصد هزار ریال می باشد که از لینک زیر می توانید این محصول را خریداری نمایید.


 سامانه ارسال پیامک کاربردی
امکانات این سامانه عبارتند از :

۱- ارسال به تک شماره

۲- ارسال به گروه شماره

۳- ارسال اس ام اس تکی زمان بندی شده در تاریخ و ساعت مشخص

۴- ارسال اس ام اس گروهی زمان بندی شده در تاریخ و ساعت مشخص

۵- محاسبه هزینه ارسال قبل از ارسال نهایی

۶- وارد کردن اطلاعات در دفترچه تلفن از فایل متنی TXT و فایل ECXEL

۷- تهیه گزارش از اطلاغات دفترچه تلفن در قالب فایل اکسل

۸- ارسال اس ام اس به صورت منطقه ای بر اساس کد پستی به کل کشور

۹- ارسال اس ام اس به شهر و استان خاص در کل کشور

۱۰- گزارش اس ام اس های ارسالی

۱۱- خروجی اکسل از اس ام اس های ارسالی

۱۲- حذف شماره های تکراری در زمان ثبت در دفترچه تلفن

۱۳- ارسال اس ام اس به صورت FLASH

۱۴- بانک شماره موبایل کل کشور به صورت رایگان

۱۵- راهنمای جامع سامانه

۱۶- بازگشت اعتبار اس ام اس های ارسالی نا موفق

۱۷- پشتیبانی ۲۴ ساعته تلفنی

۱۸- مشاهده کامل لیست تراکنش های ارسالی

۱۹- امکان خریدآنلاین جهت شارژ اعتبار

۲۰- منشی ساده – پیام رسان خودکار جهت پاسخ

۲۱- مشاهده جزئیات تراکنش های ارسال گروهی

۲۲- مشاهده جزئیات تراکنش های ارسال به شهر و استان

۲۳- ارسال اس ام اس بر اساس کد پستی و زمان دار دوره ای

۲۴- جستجوی پیشرفته در آرشیو اس ام اس های ارسالی

۲۵- گزارش اس ام اس های ارسالی در قالب فایل اکسل

۲۶- گزارش گیامک های دریافتی در قالب فایل اکسل

۲۷- مدیریت الگوی متن اس ام اس

۲۸- ارسال اس ام اس به صورت پیشرفته و بازه ای از گروه شماره

۲۹- ارسال اس ام اس تکی به صورت دوره ای در بازه های زمانی مشخص

۳۰- ارسال اس ام اس گروهی به صورت دوره ای در بازه های زمانی مشخص

۳۱- ارسال اس ام اس به صورت ترکیبی از کد پستی و پیش شماره

۳۲- ارسال اس ام اس متناظر از فایل اکسل (نظیر به نظیر )

۳۱- ارسال اس ام اس به صورت ترکیبی از کد پستی و پیش شماره

۳۳- مدیریت سیستم نظرسنجی آنلاین

۳۴- ارسال اس ام اس به صورت پویا (مثال : افزوده شدن اتوماتیک نام و نام خانوادگی مخاطبان )

۳۵- مدیریت منشی اس ام اس پیشرفته جهت پاسخگویی از روی لیست

۳۶- ارسال اس ام اس ایرانسل به صورت کد پستی کل کشور

۳۷- ارسال اس ام اس ایرانسل ترکیبی از رده سنی و جنسیت کل کشور

۳۸- ارسال اس ام اس به همراه اول به تفکیک جنسیت و رده سنی کل کشور

۳۹- ارسال اس ام اس به بانک مشاغل

۴۰- انتقال اس ام اس های دریافتی به موبایل ( دایورت اس ام اس )قیمت محصول فوق یک میلیون ریال می باشد که از لینک زیر می توانید این محصول را خریداری نمایید.


 سامانه ارسال پیامک پیشرفته
امکانات این سامانه عبارتند از :

۱- ارسال به تک شماره

۲- ارسال به گروه شماره

۳- ارسال اس ام اس تکی زمان بندی شده در تاریخ و ساعت مشخص

۴- ارسال اس ام اس گروهی زمان بندی شده در تاریخ و ساعت مشخص

۵- محاسبه هزینه ارسال قبل از ارسال نهایی

۶- وارد کردن اطلاعات در دفترچه تلفن از فایل متنی TXT و فایل ECXEL

۷- تهیه گزارش از اطلاغات دفترچه تلفن در قالب فایل اکسل

۸- ارسال اس ام اس به صورت منطقه ای بر اساس کد پستی به کل کشور

۹- ارسال اس ام اس به شهر و استان خاص در کل کشور

۱۰- گزارش اس ام اس های ارسالی

۱۱- خروجی اکسل از اس ام اس های ارسالی

۱۲- حذف شماره های تکراری در زمان ثبت در دفترچه تلفن

۱۳- ارسال اس ام اس به صورت FLASH

۱۴- بانک شماره موبایل کل کشور به صورت رایگان

۱۵- راهنمای جامع سامانه

۱۶- بازگشت اعتبار اس ام اس های ارسالی نا موفق

۱۷- پشتیبانی ۲۴ ساعته تلفنی

۱۸- مشاهده کامل لیست تراکنش های ارسالی

۱۹- امکان خریدآنلاین جهت شارژ اعتبار

۲۰- منشی ساده – پیام رسان خودکار جهت پاسخ

۲۱- مشاهده جزئیات تراکنش های ارسال گروهی

۲۲- مشاهده جزئیات تراکنش های ارسال به شهر و استان

۲۳- ارسال اس ام اس بر اساس کد پستی و زمان دار دوره ای

۲۴- جستجوی پیشرفته در آرشیو اس ام اس های ارسالی

۲۵- گزارش اس ام اس های ارسالی در قالب فایل اکسل

۲۶- گزارش گیامک های دریافتی در قالب فایل اکسل

۲۷- مدیریت الگوی متن اس ام اس

۲۸- ارسال اس ام اس به صورت پیشرفته و بازه ای از گروه شماره

۲۹- ارسال اس ام اس تکی به صورت دوره ای در بازه های زمانی مشخص

۳۰- ارسال اس ام اس گروهی به صورت دوره ای در بازه های زمانی مشخص

۳۱- ارسال اس ام اس به صورت ترکیبی از کد پستی و پیش شماره

۳۲- ارسال اس ام اس متناظر از فایل اکسل (نظیر به نظیر )

۳۱- ارسال اس ام اس به صورت ترکیبی از کد پستی و پیش شماره

۳۳- مدیریت سیستم نظرسنجی آنلاین

۳۴- ارسال اس ام اس به صورت پویا (مثال : افزوده شدن اتوماتیک نام و نام خانوادگی مخاطبان )

۳۵- مدیریت منشی اس ام اس پیشرفته جهت پاسخگویی از روی لیست

۳۶- ارسال اس ام اس ایرانسل به صورت کد پستی کل کشور

۳۷- ارسال اس ام اس ایرانسل ترکیبی از رده سنی و جنسیت کل کشور

۳۸- ارسال اس ام اس به همراه اول به تفکیک جنسیت و رده سنی کل کشور

۳۹- ارسال اس ام اس به بانک مشاغل

۴۰- انتقال اس ام اس های دریافتی به موبایل ( دایورت اس ام اس )

۴۰- انتقال اس ام اس های دریافتی به موبایل ( دایورت اس ام اس )

۴۱- مدیریت منشی اس ام اس پویا جهت پاسخگویی پویا ( ترکیبی از فیلد ها )

۴۲- سرویس مسابقه آنلاین برای مخاطبان

۴۳- ارسال اس ام اس در سررسید تولد و ازدواج مخاطبان در ساعت مشخص

۴۴- کنترل پنل از طریق موبایل ( کنترل از راه دور بدون اتصال به اینترنت )

۴۵- ارسال اس ام اس از طریق وب سرویس ( جهت اتصال به نرم افزارهای مشخص )

۴۶- مدیریت قالب متن پویا

۴۷- ارسال اس ام اس از طریق قالب متن پویاقیمت محصول فوق دو میلیون ریال می باشد که از لینک زیر می توانید این محصول را خریداری نمایید.


 سامانه ارسال پیامک حرفه ای
امکانات این سامانه عبارتند از :

۱- ارسال به تک شماره

۲- ارسال به گروه شماره

۳- ارسال اس ام اس تکی زمان بندی شده در تاریخ و ساعت مشخص

۴- ارسال اس ام اس گروهی زمان بندی شده در تاریخ و ساعت مشخص

۵- محاسبه هزینه ارسال قبل از ارسال نهایی

۶- وارد کردن اطلاعات در دفترچه تلفن از فایل متنی TXT و فایل ECXEL

۷- تهیه گزارش از اطلاغات دفترچه تلفن در قالب فایل اکسل

۸- ارسال اس ام اس به صورت منطقه ای بر اساس کد پستی به کل کشور

۹- ارسال اس ام اس به شهر و استان خاص در کل کشور

۱۰- گزارش اس ام اس های ارسالی

۱۱- خروجی اکسل از اس ام اس های ارسالی

۱۲- حذف شماره های تکراری در زمان ثبت در دفترچه تلفن

۱۳- ارسال اس ام اس به صورت FLASH

۱۴- بانک شماره موبایل کل کشور به صورت رایگان

۱۵- راهنمای جامع سامانه

۱۶- بازگشت اعتبار اس ام اس های ارسالی نا موفق

۱۷- پشتیبانی ۲۴ ساعته تلفنی

۱۸- مشاهده کامل لیست تراکنش های ارسالی

۱۹- امکان خریدآنلاین جهت شارژ اعتبار

۲۰- منشی ساده – پیام رسان خودکار جهت پاسخ

۲۱- مشاهده جزئیات تراکنش های ارسال گروهی

۲۲- مشاهده جزئیات تراکنش های ارسال به شهر و استان

۲۳- ارسال اس ام اس بر اساس کد پستی و زمان دار دوره ای

۲۴- جستجوی پیشرفته در آرشیو اس ام اس های ارسالی

۲۵- گزارش اس ام اس های ارسالی در قالب فایل اکسل

۲۶- گزارش گیامک های دریافتی در قالب فایل اکسل

۲۷- مدیریت الگوی متن اس ام اس

۲۸- ارسال اس ام اس به صورت پیشرفته و بازه ای از گروه شماره

۲۹- ارسال اس ام اس تکی به صورت دوره ای در بازه های زمانی مشخص

۳۰- ارسال اس ام اس گروهی به صورت دوره ای در بازه های زمانی مشخص

۳۱- ارسال اس ام اس به صورت ترکیبی از کد پستی و پیش شماره

۳۲- ارسال اس ام اس متناظر از فایل اکسل (نظیر به نظیر )

۳۱- ارسال اس ام اس به صورت ترکیبی از کد پستی و پیش شماره

۳۳- مدیریت سیستم نظرسنجی آنلاین

۳۴- ارسال اس ام اس به صورت پویا (مثال : افزوده شدن اتوماتیک نام و نام خانوادگی مخاطبان )

۳۵- مدیریت منشی اس ام اس پیشرفته جهت پاسخگویی از روی لیست

۳۶- ارسال اس ام اس ایرانسل به صورت کد پستی کل کشور

۳۷- ارسال اس ام اس ایرانسل ترکیبی از رده سنی و جنسیت کل کشور

۳۸- ارسال اس ام اس به همراه اول به تفکیک جنسیت و رده سنی کل کشور

۳۹- ارسال اس ام اس به بانک مشاغل

۴۰- انتقال اس ام اس های دریافتی به موبایل ( دایورت اس ام اس )

۴۰- انتقال اس ام اس های دریافتی به موبایل ( دایورت اس ام اس )

۴۱- مدیریت منشی اس ام اس پویا جهت پاسخگویی پویا ( ترکیبی از فیلد ها )

۴۲- سرویس مسابقه آنلاین برای مخاطبان

۴۳- ارسال اس ام اس در سررسید تولد و ازدواج مخاطبان در ساعت مشخص

۴۴- کنترل پنل از طریق موبایل ( کنترل از راه دور بدون اتصال به اینترنت )

۴۵- ارسال اس ام اس از طریق وب سرویس ( جهت اتصال به نرم افزارهای مشخص )

۴۶- مدیریت قالب متن پویا

۴۷- ارسال اس ام اس از طریق قالب متن پویا

۴۸- مدیریت لیست و ایجاد بانک اطلاعاتی خود در سیستم

۴۹- ارسال اس ام اس از بانک اطلاعاتی ( لیست )

۵۰- ارسال اس ام اس از طریق آدرس ( URL )

۵۱- دریافت اس ام اس از طریق آدرس ( URL )قیمت محصول فوق سه میلیون ریال می باشد که از لینک زیر می توانید این محصول را خریداری نمایید.کلمات کلیدی: امکانات سامانه ارسال پیامک هوشمند ، ارسال اس ام اس تبلیغاتی ، اس ام اس انبوه ، ارسال اس ام اس انبوه ، اس ام اس حجمی ، ارسال اس ام اس حجمی ، نرم افزار ارسال اس ام اس گروهی ،نرم افزار اس ام اس ، نمایندگی ارسال اس ام اس گروهی ، پنل ارسال اس ام اس حجمی ، پنل اس ام اس ، اعطلای نمایندگی اس ام اس ، ارسال اس ام اس مخابراتی ، ارسال پیامک تبلیغاتی ، پیامک انبوه ، ارسال پیامک انبوه ، ارسال پیامک ، پیامک حجمی ، ارسال پیامک حجمی ، ارسال SMS ، ارسال SMS گروهی


اشتراک و ارسال مطلب به:

نظرتان در مورد اطلاعات این صفحه چیست؟ 

انواع پنل ارسال پیامک , 9.6 out of 10 based on 742 ratings
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کانون خدمات پیام کوتاه ایرانیان می باشد